English Svenska

Pressmeddelande

2020-11-02 07:30

Nyfosa förvärvar handelsportfölj till ett värde om 175 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj innehållande sju handelsfastigheter, i externhandelsområdet Bråstorp i Motala till ett totalt värde om cirka 175 MSEK. Förvärvet bidrar med starka hyresgäster och stabila kassaflöden.

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 17 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 17 MSEK. Portföljen är belägen i externhandelsområdet Bråstorp strax utanför Motala med flera etablerade aktörer som hyresgäster. De största hyresgästerna utgörs av Rusta, Jysk, ÖoB, Swedol och Dollarstore. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Total genomsnittlig avtalstid uppgår till 3,5 år. Säljare är en grupp privata investerare. Tillträde äger rum den 16 november 2020.”Vi förvärvar fastigheter med starka hyresgäster i ett etablerat och välfungerande externhandelsområde. Förvärvet genererar god avkastning” kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se