English Svenska

Pressmeddelande

2021-07-08 19:00

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om cirka 2,1 MDSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj med nio kontorsfastigheter och en projektfastighet i den finska universitetsstaden Jyväskylä till ett totalt värde om 208 MEUR, motsvarande cirka 2,1 MDSEK. Förvärvet skapar en bra plattform för fortsatt tillväxt. Säljare är Castellum.

Portföljen med moderna och hållbara kontorsfastigheter är centralt belägen i den expansiva regionsstaden Jyväskylä, Finlands femte största stad med två av landets större universitet. Fastigheterna har en yta om totalt 67 tusen kvadratmeter med en årlig hyresintäkt om cirka 18 MEUR, motsvarande cirka 183 MSEK. Portföljen har en stor variation av hyresgäster där de största utgörs av TietoEvry, Jyväskylä universitet och Airbus Defence & Space. Förvärvet inkluderar även en attraktivt belägen projektfastighet med befintlig byggrätt för 8 tusen kvadratmeter kontor. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95 procent. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 1,4 år. Cirka 60 procent av nuvarande hyresintäkter avser löpande hyresavtal som rullar på 12-månadersbasis där hyresgästerna i genomsnitt hyrt sina lokaler i 8,5 år.Förvärvet finansieras genom eget kapital och upptagande av lån. Brunswick Real Estates ägarandel i förvärvet utgör 1,9 procent. Tillträde äger rum den 12 juli 2021.Vi är nöjda med att kunna förvärva moderna och kvalitativa fastigheter med attraktiva lägen i en av Finlands största regionsstäder. Med växande befolkning, universitet och ett expansivt näringsliv är Jyväskylä ett exempel på orter vi söker i vår etablering på den finska marknaden. En bra start som det ska byggas vidare på”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

 


 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021, kl. 19.00.
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Dokument