English Svenska

Pressmeddelande

2021-07-19 07:30

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om 149 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge. Förvärvet uppgår till ett värde om 14,7 MEUR, motsvarande cirka 149 MSEK.

De fem moderna fastigheterna har en total yta om cirka 9 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 1,1 MEUR, motsvarande cirka 11,6 MSEK. Portföljen är belägen i regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge och inhyser två etablerade hyresgäster, Soumen Autokauppa Oy (SAKA) och Soumen Autohoulto Oy (SAH), med främst bilförsäljningsverksamhet och -verkstäder. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 10 år och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Tillträde sker den 19 augusti 2021.”Vi fortsätter arbetet med att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv ger oss moderna fastigheter i bra lägen med två väletablerade hyresgäster på långa hyresavtal”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 juni 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 31,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Dokument