English Svenska

Pressmeddelande

2019-11-26 07:30

Nyfosa förvärvar fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK

Nyfosa har förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK i tre separata affärer. Totalt har bolaget förvärvat åtta fastigheter i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall.

Nyfosa har genom tre separata transaktioner förvärvat åtta fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK. Fastigheterna som är belägna i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall har en total yta om cirka 51 916 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 70,5 MSEK. Bland de största hyresgästerna återfinns Järfälla kommun, Didaktus Skolor, Gunnar Karlsen Sverige AB och Domstolsverket. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,8 år. Uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna i Malmö var den 25 november 2019 och för resterande fastigheter är tillträde den 1 december 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.”Det är jättekul att kunna fortsätta förvärva i snabb takt genom ett antal mindre förvärv. Fastigheterna genererar höga och stabila kassaflöden i kombination med en del utvecklingsmöjligheter, framförallt i Järfälla.”, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019, kl. 07.30 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se