English Svenska

Pressmeddelande

2021-07-07 07:00

Nyfosa förvärvar fastigheter i Finland till ett värde om 209 MSEK

Nyfosa har förvärvat fem fastigheter i de finska regionsstäderna Oulu och Tampere. Förvärven, som är Nyfosas första i Finland, uppgår till ett totalt värde om 20,6 MEUR, motsvarande cirka 209 MSEK.

Fastigheterna har en total yta om cirka 21 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 2,3 MEUR, motsvarande cirka 23 MSEK. De fem fastigheterna är belägna i regionsstäderna Oulu och Tampere och består främst av lätt industri, proffshandel och verksamhetslokaler med ett flertal etablerade aktörer som hyresgäster. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 6,3 år och uthyrningsgraden uppgår till 95 procent. Förvaltningen av fastigheterna kommer att hanteras av Brunswick Real Estate vars ägarandel i förvärvet utgör 10 procent. Tillträde skedde den 2 juli 2021.”Vi är nöjda över att ha startat resan i Finland med dessa affärer som bidrar med starka kassaflöden och uthålliga hyresnivåer i växande regionsstäder. Arbetet med att etablera Nyfosa som en opportunistisk aktör på den finska marknaden fortsätter och vi har en robust pipeline av möjliga affärer framåt”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Dokument