English Svenska

Pressmeddelande

2020-11-03 07:30

Nyfosa förvärvar fastigheter för 76 MSEK

Nyfosa har förvärvat två lager- och industrifastigheter belägna i Hässleholm till ett värde om cirka 76 MSEK. Fastigheterna kompletterar Nyfosas befintliga bestånd i regionen och bidrar med starka kassaflöden.

De två fastigheterna har en yta om totalt 10 398 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 6,9 MSEK. Största hyresgäst är Postnord Sverige och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,9 år. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde sker under november 2020.”Det är viktigt för oss att också göra dessa lite mindre affärer. I detta fall förvärvar vi moderna fastigheter med stabila kassaflöden och lång genomsnittlig avtalslängd i en region där vi redan har närvaro”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se