English Svenska
2019-04-30 12:00

Nyfosa förvärvar en lagerportfölj till ett värde om 176 MSEK

Nyfosa har nyligen tecknat avtal med Hamhus AB om förvärv av en lagerportfölj till ett värde om 176 MSEK i södra Sverige. Förvärvet omfattar sex fastigheter.

Den förvärvade lagerportföljen utgörs av sex fastigheter om totalt cirka 32 155 kvadratmeter med årliga hyresintäkter om 18,9 MSEK. Fastigheterna är belägna i följande sex städer i södra Sverige: Linköping, Nässjö, Ljungby, Malmö, Växjö och Falköping. Bland hyresgästerna återfinns bland annat PacsOn, Xerox Sverige AB och Laritryck och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Fastigheterna tillträds idag den 30 april 2019. Förvärvet finansieras genom egen kassa.


”Den nyligen förvärvade lagerportföljen består av fastigheter som håller en god kvalitet med god belägenhet i respektive marknad. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt samt erbjuder en bra avkastning.”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa. 

För mer information, vänligen kontakta:  


Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.