English Svenska

Nyhetsuppdatering

2019-10-02 14:00

Nyfosa förvärvar 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK från Nyfosas joint venture Söderport

Nyfosa har tecknat avtal med Nyfosas joint venture Söderport Holding AB om förvärv av 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK. Söderport Holding AB ägs till lika delar av Nyfosa AB och AB Sagax (publ).

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om totalt 64 600 kvadratmeter och hyresvärdet uppgår till 34 MSEK. Fastigheterna är belägna i Filipstad, Kumla, Kungsör, Oskarshamn, Piteå och Sandviken.


Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde. Överlåtelserna sker i bolagsform. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna var 1 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85