English Svenska

Pressmeddelande

2021-02-01 12:20

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 220 MSEK

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av en fastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 220 MSEK till Tingsön Fastigheter AB.    

Fastigheten med främst handelshyresgäster är belägen i centrala Södertälje med en total uthyrningsbar yta om cirka 13 tusen kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 19 MSEK och hyresvärdet uppgår till cirka 21 MSEK. Frånträde sker idag den 1 februari 2021.”Vi avyttrar en handelsfastighet i centrala Södertälje som står inför en större renovering och fokuserar vidare på tillväxt och stabila kassaflöden”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa AB.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i hela Sverige och i olika kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2020 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 28,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.