English Svenska

Pressmeddelande

2020-12-04 13:30

Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK till Heimstaden

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av två fastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 445 MSEK till Heimstaden.    

Fastigheten Namnsdagen 1 innefattar hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om cirka 9 tusen kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 18,5 MSEK. Fastigheten Nacken 1, belägen i Munktellstaden i Eskilstuna, är en projektfastighet med bygglov för uppförande av cirka 14 tusen kvadratmeter BTA för bostäder. Frånträde för de båda fastigheterna sker idag den 4 december 2020.”Vi säljer vidare hyresbostäderna i den portfölj vi nyligen förvärvade av Estea. Genom försäljningen frigörs kapital för nya förvärv med bättre avkastning och fortsatt tillväxt.” kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i hela Sverige och i olika kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2020 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 28,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.