English Svenska

Pressmeddelande

2020-10-15 08:00

Inbjudan till Nyfosas presentation av delårsrapport för januari–september 2020

Nyfosa publicerar delårsrapport för januari–september den 22 oktober 2020 klockan 07.30 CET. Samma dag klockan 13.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD Jens Engwall och Operativ Chef tillika tillträdande VD Stina Lindh Hök presenterar delårsrapporten. Efter presentationen ges det möjlighet att ställa frågor.

Den webbsända presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen i samband med presentationen används följande telefonnummer:Från Sverige: +46 850 558 374

Storbritannien: +44 333 300 08 04

USA: +1 833 526 83 83Det går även att lyssna på presentationen via webbläsare genom att klicka på denna länken.Presentationsmaterialet kommer att hållas tillgängligt på www.nyfosa.se strax innan presentationen börjar och den inspelade webbsändningen kan ses i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta: 

Catharina Kaijser, Kommunikationsansvarig, catharina.kaijser@nyfosa.se, mobil 073-566 24 39Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se