English Svenska

Pressmeddelande 

2020-06-30 17:30

Finansiering säkrad för Nyfosas förvärv av fastighets­portfölj för 4,9 MDSEK

Som tidigare meddelats tecknade Nyfosa den 10 juni 2020 avtal om förvärv från SBB i Norden AB av en fastighetsportfölj med främst skattefinansierade hyresgäster till ett värde om 4,9 MDSEK.

Transaktionen är villkorad av finansiering samt av Konkurrensverkets godkännande. Nyfosas finansiering är nu tillgodosedd genom upptagande av nya banklån. Ett positivt besked från Konkurrensverket är förväntat och beräknas erhållas i juli månad.Tillträde planeras ske snarast möjligt efter konkurrensgodkännande och senast den 17 augusti 2020.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se