English Svenska
Bengt Kjell
Styrelseordförande

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Medgrundare av och styrelseordförande i Hemfosa, styrelseordförande i SSAB, vice styrelseordförande i Indutrade och Pandox samt styrelseledamot i Industrivärden och ICA Gruppen. Har därtill tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag inom bland annat Kungsleden, Skånska Byggvaror och Skanska.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 405 000 aktier (1)

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Lisa Dominguez Flodin
Styrelseledamot

Utbildning:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Floding Kapital AB. Har därtill tidigare erfarenhet från bland annat styrelseuppdrag i NP3 Fastigheter och Hancap samt ledande befattningar inom Oscar Properties och Cityhold Property.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Johan Ericsson
Styrelseledamot

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Vd i Logistea och Klockarbäcken Property Investment samt styrelseordförande och delägare i SHH Bostad. Har därtill tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Catella-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Kristina Sawjani
Styrelseledamot

Utbildning:
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag:
Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter. Har därtill tidigare erfarenhet från bland annat styrelseuppdrag i Grön Bostad och ledande befattningar inom AFA Fastigheter och Catellakoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Marie Bucht Toresäter
Styrelseledamot

Utbildning:
Civilekonom, Uppsala universitet.

Övriga uppdrag:
Vd i Novi Real Estate och styrelseledamot i MVB Holding. Har därtill tidigare erfarenheter från ledande befattningar inom bland annat Headlight International, Skanska, NCC och Newsec.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Jens Engwall
Styrelseledamot och vd

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Grundare av samt vd och styrelseledamot i Hemfosa. Har därtill tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Kungsleden och Skanska.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 445 275 aktier (1)

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Per Lindblad
Styrelseledamot

Utbildning:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.

Övriga uppdrag:
Vd i Landshypotek Bank. Har tidigare bland annat arbetat på SEB som Head of Real Estate Finance samt haft andra befattningar inom finans och kommersiella fastigheter.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

1) Samtliga styrelseledamöters aktieinnehav avser ledamöternas innehav i Nyfosa under antagande av att utdelningen skett till villkoren 1:1 med avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare i Hemfosa per den 30 september 2018. Innehaven inkluderar närståendes innehav. Styrelseledamöternas respektive aktieinnehav i Nyfosa per första dagen för handel med aktierna i Nyfosa som beräknas bli den 23 november 2018 kan skilja sig från ovan redovisade aktieinnehav.