English Svenska

Födelseår:
1954

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Tidigare erfarenhet som tf. VD (2015) och Head of Investment (2002–2010) i AB Industrivärden, VD i AB Handel och Industri (2009–2015), senior partner och grundare för Navet AB (1987–2002), chef för Corporate Finance på Securum AB (1995–1997), VD i Independentkoncernen (1992–1995), Ekonomidirektör och vice VD i K.G. Knutsson AB (1984–1987) samt auktoriserad revisor på Yngve Lindells Revisionsbyrå AB (1974–1984). Har därtill erfarenhet från styrelseuppdrag som ordförande i bland annat Kungsleden (1996-2009) och Skånska Byggvaror (2009-2016) samt som styrelseledamot i Skanska (2008-2010).

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande och medgrundare i Hemfosa Fastigheter AB, styrelseordförande i SSAB AB, Osby Vitvaror AB och Expassum AB, vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB, styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Swegon Group AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 410 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1954

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Tidigare erfarenhet som tf. VD (2015) och Head of Investment (2002–2010) i AB Industrivärden, VD i AB Handel och Industri (2009–2015), senior partner och grundare för Navet AB (1987–2002), chef för Corporate Finance på Securum AB (1995–1997), VD i Independentkoncernen (1992–1995), Ekonomidirektör och vice VD i K.G. Knutsson AB (1984–1987) samt auktoriserad revisor på Yngve Lindells Revisionsbyrå AB (1974–1984). Har därtill erfarenhet från styrelseuppdrag som ordförande i bland annat Kungsleden (1996-2009) och Skånska Byggvaror (2009-2016) samt som styrelseledamot i Skanska (2008-2010).

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande och medgrundare i Hemfosa Fastigheter AB, styrelseordförande i SSAB AB, Osby Vitvaror AB och Expassum AB, vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB, styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Swegon Group AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 410 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
CFO på Grön Bostad AB och har tidigare erfarenhet som bland annat VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
CFO på Grön Bostad AB och har tidigare erfarenhet som bland annat VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Logistea AB (publ) och Klockarbäcken Property Investment AB (publ). Styrelseordförande i SHH Bostad AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Konstmässan Market i Stockholm AB, Castar Europe AB, Braheberget Holding AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Logistea AB (publ) och Klockarbäcken Property Investment AB (publ). Styrelseordförande i SHH Bostad AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Konstmässan Market i Stockholm AB, Castar Europe AB, Braheberget Holding AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1975

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom AFA Fastigheter och Catella-koncernen samt styrelseledamot i Grön Bostad.

Övriga pågående uppdrag:
Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1975

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom AFA Fastigheter och Catella-koncernen samt styrelseledamot i Grön Bostad.

Övriga pågående uppdrag:
Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novi Real Estate AB och styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novi Real Estate AB och styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quanta Fuel AS.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quanta Fuel AS.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare