English Svenska
Jens Engwall
VD och styrelseledamot

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Chengde Intressenter AB, Hemfosa Gård AB, Hemfosa Islandshästar AB och Quanta Fuel AS samt bolagsman i Haninge Islandshästcenter Handelsbolag.

Bakgrund:
VD och styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB samt flertalet styrelseuppdrag inom Hemfosa-koncernen (2009-2018), VD i Kungsleden AB (1993-2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 445 275 aktier (1)

Stina Lindh Hök
Operativ chef

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Kommanditdelägare i Lindh & Hök Kommunikation kommanditbolag.

Bakgrund:
Erfarenhet som projektledare och transaktionschef på Hemfosa (2010-2018) samt stor erfarenhet från fastighetssektorn inom olika roller på Atrium Ljungberg AB (2009-2010), Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) och Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
12 210 aktier (1)

Ann-Sofie Lindroth
Ekonomichef

Utbildning:
Ekonomi magisterexamen, Lunds universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet som koncerncontroller och ekonomichef på Hemfosa (2012-2018) samt tidigare revisionstjänst på EY Real Estate (2004-2012).

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
6 480 aktier (1)

Anders Hörnqvist
Förvaltningschef

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
VD i Värmdöbostäder AB, VD och styrelseledamot i Getberget Invest AB och Hattens fastigheter AB, styrelseordförande i Corner Project Management AB, styrelseledamot i Norstone Group AB, IQS Energi Komfort AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) samt innehavare av AH Företagskonsult.

Bakgrund:
Erfarenhet som delägare på Corner Property Partners AB och tidigare befattningar på bland annat The Carlyle Group (2007-2013), Fabege AB (2004-2007) och Wihlborgs AB (1997-2004).

Ylva Hult Palmryd
Chefsjurist

Utbildning:
Jur. kand., Uppsala universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet som bolagsjurist och chefsjurist på Hemfosa (2010-2018) samt tidigare erfarenhet som jurist på advokatbyråerna Kilpatrick Townsend & Stockton (2009-2010) och Linklaters (2003-2009).

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
5 346 aktier (1)

Jenny Lindholm
Transaktionschef

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund:
Erfarenhet som projektledare och tillförordnad transaktionschef på Hemfosa (2014-2018) samt erfarenhet från fastighetssektorn från tidigare positioner på Catella AB (2004-2008 och 2013-2014), Niam AB (2008-2012) och Skanska AB (2002-2004).

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 500 aktier (1)

Johan Ejerhed
Finanschef

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet av fastighetssektorn från tidigare befattningar på SEB (2004-2018), bland annat projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering.

1) Samtliga befattningshavares aktieinnehav avser befattningshavarnas innehav i Nyfosa under antagande av att utdelningen skett till villkoren 1:1 med avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare i Hemfosa per den 30 september 2018. Innehaven inkluderar närståendes innehav. Befattningshavarnas respektive aktieinnehav i Nyfosa per första dagen för handel med aktierna i Nyfosa som beräknas bli den 23 november 2018 kan skilja sig från ovan redovisade aktieinnehav.