English Svenska

Födelseår:
1973

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Kommanditdelägare i Lindh & Hök Kommunikation kommanditbolag, styrelseledamot i SHH Bostad AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018), projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB (2009-2010) och Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) samt fastighetschef på Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
74 210 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1973

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Kommanditdelägare i Lindh & Hök Kommunikation kommanditbolag, styrelseledamot i SHH Bostad AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018), projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB (2009-2010) och Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) samt fastighetschef på Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
74 210 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Holding AB och Torslanda Property Investment AB (publ).

Bakgrund:
Tidigare befattningar; ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018), revisor på EY Real Estate (2004-2012), fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling (1996-1999).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
9 626 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Holding AB och Torslanda Property Investment AB (publ).

Bakgrund:
Tidigare befattningar; ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018), revisor på EY Real Estate (2004-2012), fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling (1996-1999).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
9 626 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1966

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot på Getberget Invest AB och Hattens fastigheter AB; Styrelseordförande på Corner Project Management AB; Styrelseledamot på Norstone Group AB, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB och Classic Living CL AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; property director på The Carlyle Group (2007-2013), vice VD på Fabege AB (2004-2007), fastighetschef på Wihlborgs AB (1997-2004).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1966

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot på Getberget Invest AB och Hattens fastigheter AB; Styrelseordförande på Corner Project Management AB; Styrelseledamot på Norstone Group AB, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB och Classic Living CL AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; property director på The Carlyle Group (2007-2013), vice VD på Fabege AB (2004-2007), fastighetschef på Wihlborgs AB (1997-2004).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Bakgrund:
Tidigare befattning; projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering på SEB (2004–2018).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 500 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
145 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Bakgrund:
Tidigare befattning; projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering på SEB (2004–2018).

Aktieinnehav i bolaget per 30 sep 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 500 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 dec 2019:
145 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1975

Utbildning:
Civilekonomexamen, internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Origa Care AB (publ) och One Publicus AB, ägare Real Björkman AB

Bakgrund:
Transaktionschef Jernhusen AB 2011-2017, affärsutvecklare GE Real Estate Norden 2004-2011, master black belt GE Real Estate Norden 2001-2004, analytiker GE Capital London 1999-2001

Aktieinnehav i bolaget per 18 september 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
9 460 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 14 september 2020:
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1975

Utbildning:
Civilekonomexamen, internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Origa Care AB (publ) och One Publicus AB, ägare Real Björkman AB

Bakgrund:
Transaktionschef Jernhusen AB 2011-2017, affärsutvecklare GE Real Estate Norden 2004-2011, master black belt GE Real Estate Norden 2001-2004, analytiker GE Capital London 1999-2001

Aktieinnehav i bolaget per 18 september 2020 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
9 460 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 14 september 2020:
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare