English Svenska

Årsstämma 2020

Nyfosas årsstämma ägde rum torsdagen den 23 april 2020 klockan 15.00 på Vasateatern i Stockholm.

Kallelse till och dokument från årsstämman 2020
Kallelse
Läs pressmeddelandet här.
Styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämman
Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 
Revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2019 
Nyfosa publicerade sin årsredovisning för 2019 den 27 mars 2020

Stämmoprotokoll

Övrigt
Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Linn Ejderhamn, Bolagsjurist, på 0708 48 48 12 eller linn.ejderhamn@nyfosa.se