English Svenska

Årsstämma 2019

Nyfosas årsstämma ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 på Vasateatern i Stockholm.

Kallelse till och dokument från årsstämman 2019
Kallelse
Läs pressmeddelandet här.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämman

Valberedningens förslag och motiverade yttranden till årsstämman

Revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2018
Nyfosa publicerade sin årsredovisning för 2018 den 3 april 2019.

Stämmoprotokoll

Övrigt
Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Linn Ejderhamn, Bolagsjurist, på 0708 48 48 12 eller linn.ejderhamn@nyfosa.se.