English Svenska
Fastighetsbeteckning
Lejonet 11
Fastighetstyp
Kontor
Kommun
Värnamo
Adress
Lasarettsgatan 3 B
331 37 Värnamo
Ort
Värnamo
Storlek
99 kvm

Beskrivning

På fastigheten finns en byggnad bestående av flera sammanbyggda huskroppar.
Byggnaden är uppförd i 1 - 5 plan ovan mark.
Byggnaden uppfördes 1987 och inrymmer kontor, butiker, restaurang samt lägenheter.
Byggnaden har stomme av betong, fasader av varierande tegel/puts/betong. Byggnaden har varierande två- och tre-glasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning.

Omgivning

Fastigheten ligger i centrala Värnamo längs med Lasarettsgatan och Pilgatan.

Omgivningen utgörs av centrumfastigheter.


Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpings län.
Befolkningen är ökande. Värnamo ligger i Gnosjöregionen och är centrum för handel och service i sydvästra delen av Jönköpings län.

Service

Kommersiell service finns i fastighetens närhet.

Kommunikationer

Kollektiva kommunikationer finns i form av buss.

Har du funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta någon av fastighetens kontaktpersoner.

Göran Johansson

Uthyrare

+46 72 504 82 64

goran.johansson@nyfosa.se

Intresseanmälan