English Svenska

Bettorpsgatan 12C
703 69 Örebro
08-406 64 00

Hans Eriksson

Fastighetstekniker

+46 70 597 85 95

hans.eriksson@nyfosa.se

Henrik André

Affärsenhetschef

+46 70 225 97 33

henrik.andre@nyfosa.se

Jesper Wilhelmsson

Fastighetstekniker

+46 70 525 85 94

jesper.wilhelmsson@nyfosa.se

Kristoffer Eriksson

Drifttekniker

+46 70 342 85 96

kristoffer.eriksson@nyfosa.se

Linda Torpfeldt

Förvaltningsassistent

+46 70 318 68 67

linda.torpfeldt@nyfosa.se

Tony Sundström

Driftschef

+46 73 864 14 81

tony.sundstrom@nyfosa.se