English Svenska

Drottninggatan 59
111 21 Stockholm
076 855 22 96

Bo Tjälldén

Förvaltare

+46 76 101 93 40

bo.tjallden@nyfosa.se

Frida Engström

Förvaltningsassistent

+46 70 607 00 17

frida.engstrom@nyfosa.se

Gerry Lenihan

Regionsansvarig

+46 76 855 22 96

gerry.lenihan@nyfosa.se

Henning Hansen

Förvaltningsassistent

+46 70 446 49 54

henning.hansen@nyfosa.se

Paul Hedberg

Teknisk förvaltare

+46 70 296 48 88

paul.hedberg@nyfosa.se

Ulf Boström

Förvaltare

+46 70 625 07 51

ulf.bostrom@nyfosa.se