English Svenska

Fakturera oss

Newsec Asset Management administrerar Nyfosas fakturor. För att säkerställa att fakturor ställs ut och markeras korrekt är det viktigt att fakturera rätt fastighet/person/bolag.

FAKTURERINGSADRESS

[Bolagsnamn]
c/o Newsec AM AB, DB79X
FE 110XX
838 82 FRÖSÖN

GLNnr: XXXXXXXXXXXXX

Referens: FAST79XXXXX

Referens e-faktura: 70XXXXX

SÅ HÄR MÄRKER DU DIN FAKTURA

Varje faktura måste i fakturaadressen märkas med bolagsnamn, c/o Newsec AM AB, ”DB-nummer” och ”FE-nummer”, se ovan. GLNnr används för att skicka e-faktura.

Varje faktura måste innehålla en referens, FAST79XXXXX – 11 tecken utan mellanslag, som motsvarar den specifika fastigheten eller det affärsområde som gjort inköpet.

Söklista – samtliga fakturauppgifter  

SKICKA FAKTURA VIA MEJL

För att mejla en PDF-faktura till Nyfosa, märk fakturan enligt instruktioner ovan. Ställ ut som PDF och maila till xmail.newsec@newsec.se

FRÅGOR OM FAKTURAMÄRKNING

Har du frågor som rör hyres- eller leverantörsfakturor vänligen maila nyfosahyror@newsec.se eller nyfosaleverantor@newsec.se. Vid övriga fakturafrågor vänligen kontakta din kontaktperson hos Nyfosa.