English Svenska

Tidsplan för utdelning och notering

19 november 2018
Sista dag för handel i Hemfosas stamaktie med rätt till utdelning av aktier i Nyfosa.

20 november 2018
Hemfosas stamaktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Nyfosa.

21 november 2018
Avstämningsdag för erhållande av aktier i Nyfosa.

23 november 2018
Första dag för handel med Nyfosas aktie på Nasdaq Stockholm.