English Svenska

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

TidpunktHändelseFörändring aktiekapital (SEK)Förändring antal aktierAktiekapital efter ändring (SEK)Antal aktier efter ändring
17 oktober 2017Nybildningn.a.n.a.50 000500
21 maj 2018Delning av aktier (1:200)n.a.+ 99 50050 000100 000
21 maj 2018Nyemission+ 78 814 124,50+ 157 628 24978 864 124,50157 728 249
21 augusti 2018Nyemission+ 5 000 000+ 10 000 00083 864 124,50167 728 249
17 februari 2020Nyemission+ 3 231 412+ 6 462 82487 095 536,50174 191 073
4 mars 2020Nyemission+5 155 000+ 10 310 00092 250 536,50184 501 073
9 juni 2021Nyemission+ 3 260 870+ 6 521 74095 511 406,50191 022 813