English Svenska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs bokslutskommunikén

Laddar in aktiekurs...

Börsnotering

Första dag för handel i Nyfosas aktie var den 23 november.

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Pressmeddelanden

Nyfosas joint venture Söderport genomför försäljning

Läs hela pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2018
Vecka 14 2019

Delårsrapport januari – mars 2019
9 maj 2019

Årsstämma 2019
9 maj 2019

Delårsrapport januari – juni 2019
15 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019
23 oktober 2019

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se