English Svenska

Årsredovisning
2019

Läs årsredovisningen

Laddar in aktiekurs...

Mål, affärsidé och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 139 MSEK

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2020
13 juli 2020

Delårsrapport januari – september 2020
22 oktober 2020

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se