English Svenska

Delårsrapport
januari - mars 2019

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Pressmeddelanden

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Nyfosa AB (”Nyfosa”) emitterade den 22 maj 2019 icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 375 baspunkter.

Läs hela pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2019
15 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019
23 oktober 2019

Årsstämma 2020
23 april 2020

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se