English Svenska

ÅRSREDOVISNING 2018

Läs årsredovisningen

Laddar in aktiekurs...

Börsnotering

Första dag för handel i Nyfosas aktie var den 23 november.

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL NYFOSA AB:S ÅRSSTÄMMA

Nyfosa AB håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 på Vasateatern, Vasagatan 19, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.00. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

Läs hela pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 2019
9 maj 2019

Årsstämma 2019
9 maj 2019

Delårsrapport januari – juni 2019
15 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019
23 oktober 2019

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se