English Svenska

Delårsrapport
januari-juni 2021

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål, affärsidé och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om 149 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge. Förvärvet uppgår till ett värde om 14,7 MEUR, motsvarande cirka 149 MSEK.

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september 2021
21 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021
17 februari 2022

Kontakt

Stina Lindh Hök

VD

+46 70 577 18 85

stina.lindh.hok@nyfosa.se