English Svenska

Delårsrapport
januari - juni 2019

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Pressmeddelanden och nyheter

Nyfosa förvärvar 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK från Nyfosas joint venture Söderport

Nyfosa har tecknat avtal med Nyfosas joint venture Söderport Holding AB om förvärv av 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK. Söderport Holding AB ägs till lika delar av Nyfosa AB och AB Sagax (publ).

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september 2019
23 oktober 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2019
13 februari 2020

Delårsrapport januari – mars 2020
23 april 2020

Årsstämma 2020
23 april 2020

Delårsrapport januari – juni 2020
13 juli 2020

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se