English Svenska

Delårsrapport
januari - mars 2019

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 695 MSEK

Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska Industrifastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695 MSEK.

Läs hela

Alla nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september 2019
23 oktober 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2019
13 februari 2020

Delårsrapport januari – mars 2020
23 april 2020

Årsstämma 2020
23 april 2020

Delårsrapport januari – juni 2020
13 juli 2020

Kontakt

Jens Engwall

VD

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se