English Svenska

Delårsrapport
januari-mars 2021

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål, affärsidé och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 21 april 2021

Nyfosa AB höll idag onsdagen den 21 april 2021 årsstämma. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Årsstämma 2021
21 april 2021

Delårsrapport april – juni 2021
13 juli 2021

Delårsrapport juli – september 2021
21 oktober 2021

Kontakt

Stina Lindh Hök

VD

+46 70 577 18 85

stina.lindh.hok@nyfosa.se