English Svenska

Delårsrapport
januari - september 2020

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål, affärsidé och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK till Heimstaden

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av två fastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 445 MSEK till Heimstaden.    

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké januari – december 2020
15 februari 2021

Årsredovisning 2020
publiceras under vecka 12 2021

Delårsrapport januari – mars 2021
21 april 2021

Årsstämma 2021
21 april 2021

Delårsrapport april – juni 2021
13 juli 2021

Delårsrapport juli – september 2021
21 oktober 2021

Kontakt

Stina Lindh Hök

VD

+46 70 577 18 85

stina.lindh.hok@nyfosa.se