English Svenska

Delårsrapport
januari-juni 2021

Läs delårsrapporten

Laddar in aktiekurs...

Mål, affärsidé och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Valberedning 2022

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2021 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september 2021
21 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021
17 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022
19 april 2022

Årsstämma 2022
19 april 2022

Delårsrapport januari – juni 2022
12 juli 2022

 

Kontakt

Stina Lindh Hök

VD

+46 70 577 18 85

stina.lindh.hok@nyfosa.se