English Svenska
Fastighetstyp
Lager
Kommun
Helsingborg
Ort
HELSINGBORG
Adress
Stenbrovägen 15
253 68 HELSINGBORG
Area
Kontor 5847 kvm
Total 16831 kvm
Övrigt 10984 kvm
Byggår
1981
Tomtuppgifter
Tomtarea 90 381 kvm. Tomten är friköpt.

Beskrivning

På fastigheten finns det fyra byggnader som innefattar lager, kontor, samt en mindre andel restaurang-, kallager- och verkstadsyta. Byggnaderna är uppförda mellan 1981 och 2000. Den stora kontorsbyggnaden genomgick en renovering 2004 och den stora terminalbyggnaden byggdes till 1987. Lagerytorna är uppförda i ett plan ovan mark, medan den stora kontorsbyggnaden är uppförd i två plan ovan mark. Kontorsytorna i den mindre terminalbyggnaden är i tre plan ovan mark, där ett av planen är rått med betongväggar och utan golvbeläggning. Byggnaderna har stomme av betong och fasader av betong, lättbetong eller profilerad plåt. Yttertaken är belagda med underhållsfri papp. Uppvärmning sker via fjärrvärme och ventilationen är utförd i form av från- och tilluft med återvinning. Kyla finns i den stora kontorsbyggnaden. Vid besiktningen konstaterades att huvuddelen av kontorslokalerna har god standard, där delar har parkettgolv och andra delar har linoleummattor, textilmattor eller klinker. I dagsläget är kontorslokalerna utformade med såväl cellkontor som öppen planlösning.

Omgivning

Ättekulla är en del av tätorten Helsingborg belägen i södra ytterkanterna av staden. Området har god anslutning till väg E4/E6/E20 och består till största delen av ett större industriområde med diverse industrier där bland annat Finax och Ramlösa Hälsobrunn AB har sin verksamhet.

Helsingborg är en tätort som är centralort i Helsingborgs kommun i Skåne län, belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör. Helsingborg är en viktig logistikstad i södra Sverige och flera åkerier och företag har sina distributionscentraler här.

Har du funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta någon av fastighetens kontaktpersoner.

Henrik Nilsson

Förvaltare

+46 70 682 13 00

henrik.nilsson@nyfosa.se