Växjö Isbjörnen 4

Environment

Fastigheten är belägen på Norremark. Området är under tillväxt för såväl industrin som detaljhandeln. Området har nära anslutning till riksvägarna 23, 25 och 30.
Industriområdet ligger ca 4 km norr om centrala Växjö.
Omgivningen utgörs av lättare industri, kontor samt bostadsområde norr om Domfällevägen.

Service

Kommersiell service finns närmast i centrala Växjö.

Communications

Fastigheten har bra parkeringsmöjligheter och kommunikationerna är goda för både bil och tyngre transporter.
Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Gångavstånd till närmaste busshållplats är cirka 300 meter.

Do you have any thoughts?

You are always welcome to contact one of the property's contact persons

Stefan Lind

Regionsansvarig
+46 72 504 82 57

Directions