Antennvägen 2, Sundsvall

Stora och moderna anpassningsbara lokaler, i expansivt läge i Birsta strax norr om Sundsvall

I ett mycket bra och lättillgängligt läge i Birstas expansiva östra del kan vi erbjuda dessa anpassningsbara lokaler från c:a 750 kvm upp till sammanlagt c:a 8 400 kvm i den stora byggnad som medger flera olika användningsområden i ett bra skyltläge mot intilliggande Norra vägen.

Här finns utmärkta förutsättningar att anpassa lokalerna för att passa för olika sorter av verksamheter, då det utöver de rymliga kontorsytorna även finns ytor som använts som bl.a. teknikytor, serverrum med tillhörande brandskydssystem och kylning. Här finns även lastport och lastbrygga till teknikytorna.

Huset har en mycket god elförsörjning, om 1 megawatt, och ett kraftigt reservkraftsaggregat garanterar även hela huset avbrottsfri elförsörjning.

I den intilliggande annexbyggnaden om 630 kvm finns ytterligare ytor för lager/kontor/verkstad/lättare industri. Även denna byggnad försedd med reservkraftsaggregat

Det finns gott om parkeringsmöjligheter vid fastigheten, med såväl carport som motorvärmarplatser och garage, samt stor besöksparkering. Utöver parkeringsytorna finns även stora uppställningsytor på fastigheten.

Lokalerna är i dagsläget i ett gott skick, där befintliga planlösningar givetvis kan anpassas, med utmärkta förutsättningar att skräddarsys för att möta tillträdande hyresgästs krav på komfort och arbetsmiljö för sin specifika verksamhet och behov av effektiva, representativa och moderna lokaler att verka och trivas i.

Detta är ett bra tillfälle för det företag som värdesätter ett förträffligt läge i Birsta, med dess närhet till allt, för såväl medarbetare som kunder och besökare.

Environment

Birsta är Sveriges tredje största handelsområde, och ligger mycket lättillgängligt med bil och allmänna kommunikationer genom sitt läge på båda sidor om E4 mellan Sundsvall och Timrå. Området är expansivt och mycket välbesökt och präglas framförallt av handel, men här finns även en hel del verksamheter inom logistik och lättare industri.

Service

I Birsta finns all tänkbar service genom bland annat fler än 200 varuhus, butiker, restauranger m.m. Här behöver man med andra ord inte sakna någonting då ett mycket brett utbud av varor och tjänster finns tillgängligt på bekvämt avstånd.

Floor plan

Ytorna i huvudbyggnaden om sammanlagt c:a 8 400 kvm fördelar sig över fem våningsplan och utgörs till stora delar av kontorsytor, där planlösningen är flexibel och medger uppdelning av ytorna till mindre lokaler från c:a 750 kvm och uppåt.

I byggnaden finns även teknikytor av olika slag, som använts som bl.a. datahallar och serverrum och källarvåningen inhyser förutom ett garage även diverse konferens- och förrådsytor, samt aggregat för reservkraft.

I annexbyggnaden om c:a 630 kvm finns även kontorsytor, men största delen utgörs av en stor yta för verkstad/lättare industri eller som garage för större fordon. Även denna byggnad är försedd med aggregat för reservkraft.

Communications

Det är mycket smidigt att ta sig till fastigheten genom dess strategiska läge, endast c:a 100 meter till norra avfarten från E4 i Birsta, c:a 8 km norr om centrala Sundsvall. Strax intill fastigheten finns även busshållplats för Sundsvalls stadsbussar, med täta avgångar.

Parking

Fastigheten har väl tilltagna parkeringsytor med gott om p-platser med motorvärmare, carport samt en stor besöksparkering. Utöver parkeringsytorna finns även stora uppställningsytor.

I huvudbyggnadens nedersta våning plan 1 (KV) finns ett varmgarage med plats för 16 bilar, och i annexbyggnaden om c:a 630 kvm finns en stor yta med lastport där parkering av större fordon är möjlig.

Do you have any thoughts?

You are always welcome to contact one of the property's contact persons

Thomas Eriksson

Förvaltare
+46 73 333 78 90

Paul Hedberg

Förvaltare
+46 70 296 48 88

Directions

Notice of interest

You must agree before submitting.