English Svenska

Årsstämma 2021

Nyfosas årsstämma ägde rum onsdagen den 21 april 2021 klockan 1o.00. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Kallelse till och dokument från årsstämman 2021

Kallelse
Läs pressmeddelandet här.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämman
Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman
Revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2020
Nyfosa publicerade sin årsredovisning för 2020 den 23 mars 2021

Stämmoprotokoll

Övrigt

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Linn Ejderhamn, Chefsjurist, på 0708 48 48 12 eller linn.ejderhamn@nyfosa.se