English Svenska

Att jobba på börsens snabbaste fastighetsbolag

Den 23 november introducerades Nyfosa på Nasdaq Stockholm. Därmed blev vi börsens enda opportunistiska fastighetsbolag.

I vår strategi ingår att söka värden som andra missar eller saknar möjlighet att utnyttja. För att lyckas krävs en snabbfotad och flexibel organisation, med dokumenterad transaktionsvana och lång erfarenhet av att värdera risker.

Vårt jobb är att utforska, upptäcka och förbättra värden på fastigheter, oavsett var i Sverige de finns. Våra medarbetare följer aktivt marknadens förändringar för att hitta de bästa affärerna – varje dag. Det gör att vi kan ta rätt sorts risker och generera höjda värden.